NaNoWriMo 2021 – Days 11-15

I didn’t write anything on Days 11-15 of NaNoWriMo 2021.